Real thắng nhẹ nhàng Espanyol trong ngày thiếu Ronaldo và Bale