Pogba tỏa sáng, Pháp giành 3 điểm quan trọng trước Hà Lan