Philippines và Singapore chia điểm trong trận mở màn