Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phelps giành HCV ở nội dung 200m bơi bướm