Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phelps chia tay Olympic với tấm HCV 4x100m tiếp sức hỗn hợp