Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những hình ảnh ấn tượng của thể thao thế giới tuần qua