MU và Liverpool chia điểm trong trận cầu toan tính