Mexico có chiến thắng đậm đà 5 - 1 trước đối thủ dưới cơ Fiji