Màn so găng đầy kịch tích của hai “nhóc tì” trên sàn đấu võ