Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Màn cứu thua ngoạn mục nhất năm 2016