Locatelli tỏa sáng, AC Milan thắng nghẹt thở trước Juventus