Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Legia hòa kịch tính Real 3 - 3 trên sân nhà