Lạnh xương sống với tai nạn gãy gập khủyu tay của VĐV cử tạ