Lallana tỏa sáng phút bù giờ, Anh thắng tối thiểu trước Slovakia