Kình ngư Đông Nam Á đánh bại Phelps giành HCV 100m bướm