Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh hoàng cảnh VĐV Pháp gãy chân tại Olympic Rio