Khoảnh khắc xúc động khi giành HCV Paralympic của Lê Văn Công