Juventus có thắng lợi nhọc nhằn 1 - 0 trước Palermo