Juventus có chiến thắng dễ dàng 2-1 trước AC Milan