Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Huấn luyện viên "biến mất" khi đang truyền hình trực tiếp