Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoàng Xuân Vinh lên bục nhận HCB nội dung 50m súng ngắn bắn chậm