Hòa 2 - 2, Real chia điểm đáng tiếc với Las Palmas