Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hai VĐV cùng giành HCV ở nội dung 100m tự do nữ