Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gia đình hân hoan đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh