Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

ĐT Việt Nam để Indonesia cầm hòa dù dẫn trước 2 bàn