Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đệ tử "Thánh Muay Thái" hạ knock-out đối thủ