Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đại thắng Bremen 6-0, Bayern có ngày khai màn mỹ mãn