Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đã mắt màn biểu diễn “xếp hình” bằng môtô