Costa lập cú đúp, Chelsea lấy lại 1 điểm trên sân của Swansea