Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chơi nhạt nhòa, Tottenham bị cầm hòa trên sân của Bournemouth