Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cầm hòa Copenhagen 0-0, Leicester đi vào lịch sử Champions League