Brazil thắng Colombia 2 - 1 với nềm cảm hứng mang tên Neymar