Bị đánh bầm dập, võ sĩ “choáng” quay ra “tẩn” trọng tài