Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Barca đại thắng Gijon 5 bàn không gỡ