Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Aubameyang lập Poker, Dortmund đại thắng Hamburger 5 - 2