Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Atletico Madrid chia điểm 2 - 2 trên sân của Bilbao