Arsenal có chiến thắng quan trọng 2 - 0 trước Hull City