Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Áo kiên cường chia điểm với Xứ Wales trên sân nhà