Ánh Viên về nhất tại lượt bơi thứ 3 vòng loại 400m hỗn hợp nữ