Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Anh và Tây Ban Nhà Hòa nhau 2 - 2 trong trận cầu kịch tính