Trăn “khủng” bị đâm rách họng vì cố nuốt chửng linh dương