Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trăn khổng lồ đường kính bụng 1m, nặng gần nửa tấn ở Brazil