Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tìm thấy chiếc váy hơn 150 tuổi sau 280.000 lượt chia sẻ trên Facebook