Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sư tử tát liên tiếp vào mặt cá sấu