Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sư tử cái một mình “hạ gục” trâu rừng châu Phi