Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sinh nhật cho chú gà mù may mắn nhất thế giới tại Trung Quốc