Sau cú húc kinh hoàng, hai bò nặng nửa tấn lăn ra chết