Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sau cú húc kinh hoàng, hai bò nặng nửa tấn lăn ra chết