Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Rắn độc cắn chết du khách đứng xem biểu diễn