Ngó qua cơ ngơi 5 tỷ USD xây mãi chưa xong của Apple