Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mục sở thị bức tường “giấy nhớ” phản đối Tổng thống Trump tại New York